Xuất Nhập Khẩu

Hạch Toán Nhập Khẩu Ủy Thác Cần Lưu Ý Những Gì

Ủy thác nhập khẩu là việc doanh nghiệp nhờ một đối tượng trung gian đứng ra nhập khẩu hàng hóa hộ doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp không thể tự nhận hàng hóa nhập khẩu vì các lí do khác nhau. Hoạch toán là hoạt động tính toán đo lường, ghi chép toàn bộ nghiệp vụ phát sinh xung quanh tài sản nhằm giám sát sự hoạt động của tài sản đó. Hoạch toán ủy thác nhập khẩu là việc kế toán viên sẽ ghi chép theo dõi các khoản chi phí phát sinh trong nghiệp vụ ủy thác. Đối với nghiệp vụ này, kế toán phải biết cách hoạch toán một cách chính xác vì trong nghiệp vụ sẽ xuất hiện 3 bên tham gia. Vậy đối với nghiệp vụ ủy thác nhập khẩu, kế toán phải làm những công việc gì?

Như đã nêu trên, ủy thác nhập khẩu sẽ diễn ra giữa doanh nghiệp ( bên ủy thác) và doanh nghiệp nhận ủy thác, việc hoạch toán nghiệp vụ sẽ được diễn ra ở cả hai bên, các định khoản giữa hai bên là khác nhau.

Hạch toán nhập khẩu ủy thác như thế nào?

Đối với bên ủy thác

Bên ủy thác nhập khẩu là bên có nhu cầu nhập khẩu nhưng phải đi nhờ một đối tượng khác nhập khẩu hàng hóa, đối với bên ủy thác sẽ phải trả toàn bộ tiền hàng, nộp thuế các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước nhưng trên giấy tờ, các khoản này sẽ do bên nhận ủy thác nộp. Ngoài ra, bên ủy thác sẽ phải chi trả cho bên nhận ủy thác một khoản phí dịch vụ ủy thác.

Căn cứ theo trình tự hoạch toán, kế toán viên sẽ theo dõi các hoạt động sau:

 • Trả trước một khoản tiền để bên nhận ủy thác mua hàng ( mở L/C) theo hợp đồng, căn cứ theo hợp đồng và chứng từ có liên quan, kế toán hoạch toán vào sổ theo các tài khoản 331, 111, 112…
 • Nhận hàng hóa do bên nhận ủy thác trao trả, căn cứ theo hợp đồng và các chứng từ có liên quan, kế toán viên hoạch toán vào sổ.
 • Phản ánh giá trị của hàng hóa nhập khẩu
 • Phản ánh các khoản thuế phải nộp từ bên nhận ủy thác

Đơn vị ủy thác có nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước, nhưng đơn vị đóng thuế trực tiếp trên giấy tờ sẽ là đơn vị nhận ủy thác. Căn cứ vào các chứng từ đã có, đơn vị nhận ủy thác sẽ chuyển cho đơn vị ủy thác để được thanh toán và hoàn trả lại các khoản thuế đã đóng. Ngoài ra, việc nhận hóa đơn thuế từ đơn vị nhận ủy thác, đơn vị ủy thác sẽ được giảm trừ một khoản thuế đối với nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước.

 • Thanh toán tiền, phí ủy thác cho đơn vị nhận ủy thác
 • Thanh toán bù trừ cho bên nhận ủy thác

Đối với bên nhận ủy thác

Đơn vị nhận ủy thác là đơn vị trực  tiếp đứng ra nhận hàng hóa nhập khẩu, đứng tên trong các giấy tờ thủ tục hải quan, và đứng ra chi trả các khoản thuế, tiền hàng mở L/C cho đơn vị ủy thác.

Căn cứ theo trình tự hoạch toán, kế toán viên sẽ theo dõi các hoạt động sau:

 • Nhận tiền của đơn vị ủy thác để mở L/C
 • Nếu thanh toán bằng thư tín dụng ( chuyển tiền mở L/C)
 • Nhận hàng nhập khẩu

Khi nhận hàng nhập khẩu, kế toán ghi chép đầy đủ số lượng, chủng loại hàng hóa,.. nhưng không ghi giá trị của hàng hóa, vì đây là hàng hóa đơn vị nhận ủy thác nhập hộ, nên sẽ không được theo dõi trên bảng cân đối kế toán mà được thuyết minh trên báo cáo tài chính.

 • Xuất trả hàng cho bên ủy thác

Kế toán theo dõi hoạt động này trên báo cáo thuyết minh tài chính của doanh nghiệp mà không ghi vào bảng cân đối kế toán.

 • Thanh toán ủy thác nhập khẩu trên các tài khoản
 • Chuyển khoản ký quỹ mở L/C để thanh toán một phần giá trị hàng hóa
 • Thanh toán số tiền còn lại ( đã trừ đi số tiền đã ký quỹ )
 • Các khoản thuế phải trả hộ bên ủy thác
 • Bù trừ các khoản phải thu và phải trả đến khi kết thúc hợp đồng.

Sau khi nhận hàng và trả hàng cho bên ủy thác, bên nhận ủy thác sẽ mang các hóa đơn chứng từ liên quan đến bên ủy thác để nhận lại các khoản chi hộ từ thuế, thanh toán bù trừ và chi phí, hoa hồng của mình.

Kế toán viên ở hai đơn vị ủy thác và nhận ủy thác hoạch toán các nghiệp vụ không giống nhau, khoản chi của đơn vị ủy thác là khoản thu của đơn vị nhận ủy thác. Kế toán viên cần nắm rõ vị trí, đối tượng hàng hóa mà mình đang nắm giữ và quản lý để có thể hoạch định chính xác nhất.  Ngoài ra, kế toán phải nắm vững các luật định, thông tư của chính phủ, cụ thể, đối với ủy thác nhập khẩu, chính phủ có ra 2 thông tư: thông tư 200/2014/TT – BTC và thông tư 133/2016/TT- BTC. Hi vọng qua bài đã giúp các bạn hiểu thêm về hoạch toán ủy thác nhập khẩu, chúc các bạn thành công trong công việc.

 

Leave a Comment